درباره ما

درباره ما

هدف از راه اندازی این سایت ایجاد بستر مناسبی برای یادگیری مهارت های کاربردی برای اشتغال و کارآفرینی شما عزیزان است. تیم پشتیبانی سایت متشکل از فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه تهران بوده لذا در مورد چالش های موجود در مسیر اشتغال دانشجویان اطلاعات کامل دارند. همواره تلاش نمودیم تا دوره های آموزشی مناسب با شرایط بازار کار و واقعیات محیط های کسب و کار برای شما عزیزیان فرآهم شود.
تیم پشتیبانی سایت پژواک دانش

همکاران ما

همراهان مادی و معنوی ما