اصول لایحه نویسی

  • 2021-05-04 00:57:39
  • پژواک دانش
اصول لایحه نویسی

سلام دوستان خوبم امروز می خواهم در قسمت اول  به نکاتی را در خصوص نوشتن یک لایحه برای شما توضیح بدهم.دوستان عزیز گاهاً آرای از مَحاکم صادر می شود که شما بر روی آن اعتراض دارید و می خواهید از خودتان دفاع کنید. در واقع نوشتن این لایحه برای شما مُردد است و نمی توانید یا نمی دانید که چگونه لایحه ی را برای خودتان تنظیم کنید. خوب چون شما زیاد به قوانین اِشراف ندارید ما اینجا هستیم تا چند نکته مهم را به شما بگوییم.

1-مقدمه مختصر از علت اختلاف: سعی کنید برای دادگاه عالی یا همان دادگاه تجدید نظر مقدمه مختصری از علت اختلاف در لایحه خودتان بنویسید که مقدمه شما باید بسیار موُجز ، رسا و رسالت ادعای شما را بیان کند، که قاضی از خواندن این مطلب مبنا و تصویر سازی از اتفاق شما را در ذهن داشته باشد.

 

2- توجه به ادله بر اساس نقاط مثبت: گاهاً ایراد ما این است که یا قاضی دادگاه به استنادات و اَدِله ما توجه نکرده است یا برعکس به ادله طرف مقابل مورد توجه قرار گرفته است. به همین علت سندی باید ارائه دهیم یا به نکته ای باید اسرار کرد که دادگاه محترم به آن توجه کنند. بنابراین خیلی از دوستان واقف این مطلب نیستند در کلیات مطلب می نویسند و برای دادگاه تجدید نظر مُشتبه می ماند.

 

3-استفاده از واژه های صریح و شایسته  در دادگاه: شما باید شرایط لایحه نویسیتون به شکلی باشد که انگار در مقابل قاضی دادگاه تعیین نظر قرار گرفته اید ، یا باید شرایط طوری فراهم کنید که وقتی با قاضی محترم صحبت می کنید بیان شما روان و سلیس باشد. برای مثال به این گونه بیان کنید که حُضار محترم یا عالی مقامان خواهشمندم دقت بفرمایید آیا مثلاً اگر کسی  اِقرار به این موضوع بکند ،دادگاه محترم بعدی،  می تواند آن را در نظر نگیرد؟

فرض کنید طرف مقابل شما اِقرار به موضوعی کرده و به آن اشاره نداشته این می تواند جنبه ای دفاعی شما باشد و شما را با زبان عامیانه و کاربردی از آن استفاده کنید پس بنابراین لایحه شما باید در بندهای متفاوتی دقیق، شفاف، مستند، مُستدل و بیان کننده حرف نهایی شما باشد و ادعای مطلب انجام گردد و عرض خودتان و علت اعتراضات خودتان را به سمع و در نظر دادگاه برسانید و با توجه به این نکات است که شما می توانید به لایحه خودتان امید داشته باشید.

 

جهت ثبت نام در کارگاه لایحه نویسی کلیک کنید.