آشنایی با محتوای مقدمه در مقاله

  • 2021-05-04 00:36:47
  • پژواک دانش
آشنایی با محتوای مقدمه در مقاله

آشنایی با محتوای مقدمه در مقاله

 

در قسمت اول با محتوای چکیده مقاله آشنا شدید و متوجه شدید که چکیده خلاصه ای از کل مطالعه شما است که معمولا به صورت هدف، روش ها و نتیجه گیری بیان می شود. در قسمت دوم شما با محتوای مقدمه که در واقع خواننده را در جهت زمینه مطالعه سوق می دهد و دلیل انجام پژوهش را درک میکند آشنا می شوید. در اینجا به موارد های مهمی که باید در مقدمه مقاله رعایت گردد توجه کنید:

 

  1. بیان کوتاه تاریخچه (اجباری):

ساختار محتوای مقدمه ما باید طوری ذکر شود که خلاصه ای از تاریخچه در آن بیان گردد. به این نکته توجه کنید که در بعضی از مقدمه های مقاله ها خلاصه ای از تاریخچه، بیان نشده و داور مورد نظر هم از آن ایراد نگرفته اما این به این معنای رد شدن یا ریجکت (Rejrct) مقاله شما نیست. ولی از لحاظ کیفیت کاری این نوع مقاله ها استاندارد نمی باشند.

 

برای مثال شما خواننده ای را فرض کنید بدون اینکه به مقالات دیگری بخواهد مراجعه کند تمایل دارد از مقاله شما هر آنچه که بخواهد بداند. و این امر باعث می شود ارجاعات به مقالۀ شما زیاد گردد. اما اگر تاریخچه را  در مقدمه ذکر نکنید خواننده مجبور است برای اطلاع از کیفیت و کاربرد این موضوع مراجعه کند به مقالات دیگر و در عین ممکن است مقالات دیگران بهتر از مقاله شما باشد و دیگر تمایلی به مقاله شما نداشته باشد.این مثال را در ذهن داشته باشید که شما یک  فروشگاه دارید و برای جلب مشتری شما باید تمام اجناس هایی که نیاز مشتری را برآورده میکند در فروشگاه مُهیا سازید تا خریدار دست خالی از فروشگاه بیرون نرود. پس حتماً تاریخچه سه یا چهار خطی در مقدمه مقاله داشته باشید.

 

  1. تعریف کلی موضوع (اجباری):

در این مرحله به صورت کلی موضوع خودتان را تعریف کنید مثلاً در مقاله من می خواهم بر اساس این کار، چنین شرایطی به وجود بیاورم و این امر باعث می شود که خواننده از موضوع مقالۀ شما کاملاً آگاه شود.

 

  1. تعریف پارامترهای کاربردی موضوع (اجباری):

پارامترهای کاربردی موضوع را حتماً با خواننده در میان بگذارید و به این صورت بیان کنید که مثلاً  این پارامتر ها خیلی تاثیر دارند، این پارامترها خیلی کاربرد دارند، این پارامترها دارای بحث است یا این نوع پارامتر هنوز در موردش بحثی نشده و من تصمیم دارم روی این پارامتر بحث کنم.

 

  1. تحلیل نیاز به موضوع (اجباری):

تحلیل نیاز به موضوع در واقع چرایی نیاز به موضوع است و وقتی چرایی آن را شرح دهید خواننده به اهمیت موضوع پی می برد.

 

  1. ذکر برخی از نتایج دیگر مراجع در رابطه با موضوع (اجباری):

برخی از نتایج ها را بیان کنید تا خواننده متوجه این موضوع شود که دیگران به چه نتیجه ای در مقاله خود رسیده اند و شما به چه نتیجه ای.

 

  1. ذکر نقاط ضعف مراجع قبلی در رابطه با موضوع (اجباری):

وقتی رفع و تحلیل نقاط ضعف را بیان کنید در واقع برای خودتان برَند سازی کردید و باعث می شود خواننده به دید دیگری به مقالۀ شما نگاه کند.

 

  1.  ذکر کلیاتی از پژوهش حاضر با تمرکز بر نقاط قوت (اجباری):

کلیات پژوهش خود را ذکر کنید و چه کارهای را کلاً  می خواهید انجام دهید البته نه با جزییات بلکه با تمرکز کردن روی نقاط قوت .

 

  1. رعایت ارتباط همگام بین پارگرافهای ذکر شده (اجباری):

و نکتۀ مهم که هم روی داور و هم روی خواننده تاثیر گذار می باشد ارتباط همگامی ست که باید بین پاراگراف های ذهنی ذکر شده برقرار کند.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین مقاله نویسی علمی و پژوهشی و ISI