حسابرسی مالیاتی

  • 2021-05-05 19:21:32
  • پژواک دانش
حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی

بخش دوم حوزه های کاری مالیاتی/حسابرسی

 

وظیفه حسابرسی: تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون و ق.م.ا.ا با سازمان است و حسب مورد به حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی محول می شود.

 

تشخیص ماخد= درآمد مشمول و تعیین مالیات

 

فروش ابزاری= سود حسابداری و مالیات ابزاری

 

انواع حسابرسی مالیاتی عبارتند از: بازرسی، بازبینی، اداری، میدانی

 

مجموعه از روش های برای حسابرسی مالیاتی موجود است که در زیر هر کدام را جداگانه توضیح می دهیم:

1-روش های تعیین رتبه ریسک برای حسابرسی مالیاتی:

شاخص ها= داخلی - خارجی

معیارهایی= بنیادی - سنوات

 

2-روش های انتخاب برای حسابرسی مالیاتی و انجام آن:

سیستمی= شاخص – معیار

خوشه ای= تعداد نمونه – حجم نمونه

قرعه= ماشینی – دستی،

که در قرعه مواردی چون، حسب اطلاعات، اسناد و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قرائن و شواهد متقن شامل می شود.

 

3-مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیات:

تخصیص مودیان اتخاب شده، تایید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی، تایید گزارش حسابرسی، صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه

 

4-انواع حسابرسان مالیاتی: اداره مالیاتی، حسابداران رسمی/ سازمان حسابرسی، عدم شمول حسابرسی

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین حقوق مالیاتی کلیک کنید.