ترتیب حسابرسی مالیاتی

  • 2021-05-17 00:13:54
  • پژواک دانش
ترتیب حسابرسی مالیاتی

ترتیب حسابرسی مالیاتی عبارتند از:

 

  1. انواع اوراق رسیدگی صادره  در حسابرسی مالیاتی:

برگه = تشخیص، اعلام نتیجه رسیدگی، مطالبه، استرداد، قطعی

 

  1. انواع موارد اوراق صادره در حسابرسی مالیاتی:

اصلی= ابزاری – برآوردی

متمم= کتمان

اصلاحی= کاهش – افزایشی – محاسبه

 

  1. ارائه اسناد و مدارک:

ماده 41: در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود:

 

  1. مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید:

1-1-دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد. در این صورت درآمد یا ماخذ مشمول مالیاتی بر اساس قوانین مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد.

 

1-2-در مواردی که معاملات ابزاری (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیلی وضعیت طرف معامله (شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات تعیین دقیق نباشد:

 

1-2-1-در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمات توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و ما به التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد.

 

2-2-1-در موارد فروش، می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و ما به التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابزاری) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین حقوق مالیاتی کلیک کنید.