روش برنامه نویسی پایتون

  • 2021-06-02 00:14:44
  • پژواک دانش
روش برنامه نویسی پایتون

روش برنامه نویسی پایتون:

 

به طور معمول اولین برنامه ای که در یک زبان جدید نوشته می شود "Hello,World" نام دارد، زیرا تمام کاری که انجام می دهد نمایش این دو کلمه است. در پایتون این برنامه را به صورت زیر است:

"print "Hello,World  

این مثالی برای دستور چاپ است که در حقیقت چیزی را بر روی کاغذ چاپ نمی کند بلکه تنها مقداری را بر روی صفحه تصویر نشان می دهد، در این مثال نتیجه چاپ کلمات به صورت زیر است:

!Hello,World

علامت کوتیشن در برنامه شروع و پایان مقدار را مشخص می کند و در نتیجه برنامه (خروجی) ظاهر نمی شود.

 

مقادیر و انواع داده ها:

 

یک مقدار، یکی از موجودیت های بنیادی - مانند یک حرف یا یک عدد – است که برنامه با آن کار می کند. مثلا 2 (یعنی نتیجه جمع 1+1) و "Hello,world" هستند.

این مقادیر مربوط به دو نوع مختلف داده ها هستند. 2 یک عدد صحیح و "!Hello,World" یک رشته است. منظور از رشته تعدادی از حروف است که پشت سر هم به صورت زنجیر بار قرار گرفته اند. شما و همچنین مفسرمی توانید رشته ها را به راحتی تشخیص دهید زیرا آنها در بین علامت جفت کوتیشن ("") و یا تک کوتیشن قرار گیرند.

دستور چاپ بر روی اعداد صحیح نیز کار می کند:

print 4<<<

4

اگر شما مطمئن نیستید که چه نوع داده ای دارید، مفسر می تواند به شما نوع داده را بگوید:

Type ("Hello,World!")<<<

<'Type 'string>

type(17)<<<

<'type 'int>

رشته ها به نوع str و اعداد صحیح به نوع int تعلق دارند. اعدادی با یک ممیز به نوعی تحت عنوان float تعلق دارند، که این اعداد قالبی برای نمایش اعداد اعشاری هستند.

type (3.2)<<<

<'type 'float>

مقادیری شبیه "17" و "3.2" مانند رشته ها میان جفت کوتیشن قرار گرفته اند به مثال زیر دقت کنید:

type("17")<<<

<'type 'str>

type ("3.2")<<<

<'type 'strs>

پس در نتیجه مثال بالا  از نوع رشته ها هستند . وقتی که شما یک عدد صحیح بزرگ را تایپ می کنید ممکن است به ازاری هر سه رقم از یک ',' (کاما) استفاده کنید تا برای خواندن آسان تر شوند. به مثال زیر توجه کنید که در پایتون عدد زیر به عنوان یک عدد قاونی نباشد اما در حالت کلی عبارت معتبری است:

print 1,000,000<<<

   0 0 1 

مفسر پایتون 1,000,000  را به عنوان لیستی شامل سه عضو چاپ می کند. بنابراین به خاطر داشته باشید که در بین این گونه اعداد نباید از کاما استفاده کرد.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین برنامه نویسی Pythonکلیک کنید.