کاربرد عملگرهای منطقی or, not, and

  • 2021-06-22 13:40:25
  • پژواک دانش
کاربرد عملگرهای  منطقی or, not, and

عملگرهای منطقی در زبان پایتون:

 

در پایتون سه عملگر منطقی وجود دارد : and , or , not مفهوم این عملگرها شبیه به معانیشان در زبان انگلیسی است.

 

برای مثال 10 > x< 0 and x تنها زمانی درست است که x بزرگتر از صفر و کوچکتر از ده باشد.

 

0==n%2 == 0 or n%3 درست است مگر اینکه هر دو عبارت نادرست باشد. پس اگر یکی از اعداد بر 2 یا بر 3 بخش پذیر باشد عبارت صحیح است.

 

و در آخر، عملگر not یک عبارت بولی را نقیص می کند. بنابراین اگر x>y غلط باشد و یا به عبارت دیگر x کوچکتر یا مساوی y بشاد؛ not (x>y)  درست است.

 

در حالت کلی و دقیق، عملوندهای یک عملگر منطقی باید عبارتی بولی باشند اما پایتون زیاد سختگیر نیست. هر عدد غیر صفر به عنوان true تفسیر می شود.

 

5=x <<<

x and 1 <<<

1

y=0<<<

y and 1 <<<

0

 

در کل، این قسم از عبارات به روش خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. اگر شما بخواهید مقداری را با 0 مقایسه کنید، باید این کار را با صراحت انجام دهید.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین برنامه نویسی Pythonکلیک کنید.