مقادیر و داده ها در پایتون

  • 2021-08-02 12:56:24
  • پژواک دانش
مقادیر و داده ها در پایتون

یک مقدار، یکی از موجدیت های بنیادی-مانند یک حرف یا یک عدد است که برنامه با آن کار می کند. مقادیری مثل 2 یعنی نتیجه جمع 1+1 است و "world , hello" هستند. این مقادیر مربوط به دو نوع مختلف داده ها هستند و 2 یک عدد صحیح و "world , hello" یک رشته است. منظور از رشته تعدادی از حروف است که پشت سر هم به صورت یک زنجیر قرار گرفته اند. شما و همچنین مفسر می توانید رشته ها را به راحتی تشخیص دهید  زیرا آنها در بین دو علامت جفت کوتیشن (") و یا یک کوتیشن (') قرار گیرند.

 

دستور چاپ بر روی اعدا صحیح نیز به این صورت است:

4 print <<<

4

 

اگر شما مطمئن نیستید که چه نوع داده ای دارید، مفسر می تواند به شما نوع داده را بگوید.

("Hello,world")type<<<

<'type 'strind>

(17) type <<<

<'type 'int>

 

رشته ها به نوع str و اعداد صحیح به نوع int تعلق دارند. اعدادی با یک ممیز که در زبان انگلیسی با یک نقطه میان اعداد نشان داده می شوند به نوعی تحت عنوان  float تعلق دارند. که این اعداد قالبی برای نمایش اعداد اعشاری هستند.

(3.2) type <<<

<'type 'float>

 

مقادیری شبیه به "17" و "3.2" از کدام نوع داده ای هستند؟ آنها شبیه اعداد هستند اما اگر دقت کنید رشته ها میان جفت کوتیشن قرار گرفته اند.

("17")type<<<

<'type 'str>

("3.2") type <<<

<'type 'str>

 

لذا آنها رشته هستند. و وقتی که شما یک عدد صحیح بزرگ را تایپ می کنید ممکن است به ازای هر سه رقم از یک علامت ',' (کاما) استفاده کنید تا برای خواندن آسان تر شوند مانند 1,000,000 برای پایتون این به عنوان یک عدد قانونی نیست اما در حالت کلی، عبارتی معتبر است:

1,000,000 print <<<

0 0 1

 

خوب در نتیجه این به هیچ وجه پاسخی نیست که ما انتظار داشتیم. مفسر پایتون 1,000,000 را به عنوان لیستی شامل سه عضو چاپ می کند. بنابراین به خاطر داشته باشید که در بین این گونه اعداد نباید از کاما استفاده کرد.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین برنامه نویسی Pythonکلیک کنید.