شرایط اخذ ویزای ایالات متحده آمریکا

شرایط اخذ ویزاي دانشجویی آمریکا

ویزاي تحصیلی آمریکا F1  :براي کلیه داوطلبانی که خواهان تحصیل در ایالات متحده آمریکا هستند، پس از دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاههاي آمریکا قابل دریافت می باشد. با این حال به دلیل عدم شناخت کافی داوطلبان از روش صحیح تقاضاي ویزاي تحصیلی، عدم آشنایی با نحوه مصاحبه ویزاي تحصیلی، تکمیل نبودن مدارك و یا عدم پر نمودن صحیح فرم تقاضا، ویزا ممکن است رد شود.

 

گروه مشاورین تحصیل درآمریکا به متقاضیان تحصیل درآمریکا در زمینه هاي زیر در راستاي بالابردن شانس دریافت ویزاي تحصیلی آمریکا کمک می نمایدکه شامل موارد زیر است:

 

ا: درخواست فرم هاي تکمیلی نظیر فرم هاي I20 براي درخواست ویزا از دانشگاههاي معتبر آمریکایی

 

2: بررسی، مرور، رفع عیب نمودن و تکمیل مدارك براي تقاضاي ویزا

 

3: تکمیل فرم هاي مورد نیاز براي اخذ ویزاي تحصیلی آمریکا

 

4: مشاوره و آشنا نمودن متقاضیان در مورد نحوه مصاحبه ویزاي تحصیلی آمریکا

 

5: ارائه سوالات رایج که در سفارت آمریکا از متقاضیان ویزاي تحصیلی پرسیده می شود

 

6: اطلاع رسانی دقیق به داوطلبان از جدید ترین تغییرات در اخذ ویزاي تحصیلی آمریکا

 

هزینه هاي تحصیل در آمریکا هزینه هاي تحصیل در آمریکا بسیار به دانشگاه ، رشته و مقطع تحصیلی مورد مرتبط می باشد. با این حال در جدول زیر لیست هزینه هاي تحصیل بطور متوسط با ذکر مقاطع تحصیلی عنوان شده است که همواره می بایست 10 الی 15 درصد ارقام ذکر شده را بطور مثبت و یا منفی متغیر نمود. پیشنهاد می گردد داوطلبان براي بدست آوردن آمار دقیق به سایت دانشگاه هاي مربوطه مراجعه نمایند. ارقام مثالی و تقریبی در زیر بطور سالانه ذکر شده است:

 

به عنوان مثال : نام دوره ي مقطع تحصیلی و هزینه سالانه به دلار

 

1: Associate  دیپلم فوق و هزینه آن به دلار 12000 الی 15000

 

2: BA/BS/BBA/BEng لیسانس و هزینه آن به دلار 14000 الی 20000

 

3: MA/MS/MEng  فوق لیسانس و هزینه آن به دلار 15000 الی 22000

 

4: MBA/DBA  مدیریت اجرایی و هزینه آن به دلار 25000 الی 30000

 

5: PhD/EH.D/D.Sc  دکتری و هزینه آن به دلار 15000 الی 22000

 

6: پزشکی و دندان پزشکی پس از لیسانس و هزینه آن به دلار 35000 الی 50000

 

7: دارو سازی پس از لیسانس و هزینه آن به دلار 35000 الی 50000

 

8: دامپزشکی پس از لیسانس و هزینه آن به دلار 25000 الی 50000

 

جهت ثبت نام وبینار مهاجرت به آمریکا شمالی اینجا کلیک کنید.