آموزش عالی در آمریکا

  • 2021-08-08 22:12:14
  • پژواک دانش
آموزش عالی در آمریکا

آموزش عالی در آمریکا

ایالات متحده آمریکا با داشتن قریب به 5،800 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی امکان تحصیلات در سطوح مختلف آموزش عالی را براي تقریباً تمامی افراد جامعه خود فراهم نمودهاست. در سال 2004 بیش از 17 میلیون دانشجو در دانشگاههاي آمریکا مشغول به تحصیل بودند. ارگان آموزشی دولت فدرال در این کشور وزارت آموزش است.

 

دانشگاههاي آمریکا از نظر تصمیم گیري و اختیارات، به شدت نسبت به دولت فدرال غیر متمرکز عمل میکنند. و این برگرفته از متمم دهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا می باشد. با این حال، دولت فدرال با اعطاي مبالغ بودجه همانند Grants Federal قابلیت تاثیرگذاري بر روند تصمیم گیري این موسسات را دارد. ارگانهاي دولتی همانند موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا، وزارت نیرو ایالات متحده آمریکا، و بنیاد ملی علوم آمریکا نقش بسیار عمدهاي را در تامین مخارج پژوهشی دانشگاهها بر عهده دارند.

 

همانند آموزش و تحصیلات در سطوح مدرسهاي و متوسطه، در ایالات متحده برخی دانشگاهها «عمومی» بوده که اکثر هزینه هایشان توسط دولت ایالتی و یا فدرال پرداخت میشود، و برخی دیگر از دانشگاهها خصوصی و با سرمایه هاي اهدایی اداره می شوند. با این حال در سطوح دانشگاهی، بودجه هاي دولتی درصد کمتري از منبع دخل یک دانشگاه را تشکیل میدهد، و دانشگاهها مدام در جستجوي منابع گوناگون دیگر براي تامین مخارج خود می باشند.

 

برخی دانشگاهها مثل دانشگاههاي آیوي لیگ داراي سرمایه هاي خصوصی خود گردان Endowments و در نتیجه کاملاً خودکفا هستند. بطور مثال دانشگاه  هاروارد  با سرمایه کل 29 میلیارد دلاري خود یک دانشگاه تماماً خصوصی است که بودجه سالیانه خود را از منابع گوناگون مانند صنعت، پروانه اکتشاف و اختراع، سرمایه داران و همچنین از دایره فارغ التحصیلان خود تامین میکند.

 

دانشگاه تگزاس در آستین در عوض با وجود سرمایه خصوصی 13،5 میلیارد دلاري خود به صرف بودن یک موسسه دولتی به منابع فدرال و ایالتی نیز براي بودجه خود وابسته است. دانشگاه کارولیناي شمالی در چپل هیل بطور نمونه نیز بیش از 450 میلیون دلار در سال از ایالت کارولیناي شمالی بودجه دریافت میکند و لذا یک دانشگاه دولتی میباشد که عضو لیگ آیوي عمومی است.

 

یکی از دلایل مهم موفقیت دانشگاههاي آمریکایی در سالیان متمادي، حمایت روزافزون نهادهاي غیر دولتی، شرکتها، و افراد خیر آمریکا از نظام آموزش عالی کشورشان بوده است. این فرهنگ وقف به موسسات فرهنگی در هیچ جاي دیگر دنیا نظیر ندارد. تنها در سال 2007 ،دانشگاههاي آمریکا مجموعاً مبلغ 30 میلیارد دلار هدایاي نقدي دریافت نمودند.

 

بسیاري از این افراد خیر از اقشار فراوان ایرانیان آمریکا نیز بوده اند. بطور نمونه، در سال 2006 در تگزاس، گیتی و علی صابریون مقیم هیوستون 10 میلیون دلار به مرکز سرطان ام دي اندرسون دانشگاه تگزاس اهدا نمودند. در لس آنجلس، دانشگاه جنوب کالیفرنیا نیز در سال 2007 دریافت کننده هدیه 17 میلیون دلاري یک مهندس ایرانی بود، در حالیکه دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین هدیهاي 30 میلیون دلاري از آقاي معراج دریافت نمود.

 

در سانفرانسیسکو، دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو بزرگترین هدیه خود را از یک زوج دیگر ایرانی بنام ندا و مانی مشعوف به مبلغ 10 میلیون دلار دریافت کرد، و دانشگاه ایالتی پورتلند حتی به پاس هدیه 8 میلیون دلاري دکتر فریبرز مسیح، دانشکده مهندسی خود را بنام او گردانید.

 

کتابخانه کنگره آمریکا واقع در واشینگتن دي سی پس از کتابخانه بریتانیا در لندن، دومین کتابخانه بزرگ جهان از نظر تعداد منابع میباشد. این کتابخانه که متعلق به کنگره آمریکا است، با دارا بودن 134 میلیون نسخه احتیاج به بیش از 800 کیلومتر قفسه جهت ذخیره سازي کلکسیون خود دارد .گنجینه کتب فارسی این کتابخانه حاوي کتب ارزشمندي همچون نسخه هاي خطی اسکندرنامه نظامی گنجوي، سفرنامه ناصرالدین شاه قاجار، و تفسیر سیزده جلدي مثنوي مولانا جلال الدین رومی اثر سید محمد تقی جعفري می باشد. در حیطه تخصصی، کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا با 9 میلیون نسخه دارایی بزرگترین کتابخانه پزشکی و تاریخ پزشکی جهان است. از دیگر کتابخانه هاي بزرگ آمریکا میتوان کتابخانه عمومی شهر نیویورك را نام برد.

 

جهت ثبت نام وبینار مهاجرت به آمریکا شمالی اینجا کلیک کنید.