مراحل حوزه های کاری مالیاتی

  • 2021-05-01 15:39:58
  • پژواک دانش
مراحل حوزه های کاری مالیاتی

سلام دوستان عزیز در این قسمت قصد داریم حوزه های کاری مالیاتی را به شما معرفی کنیم و هر کدام را به صورت جداگانه برایتان شرح دهیم.

 

مراحل حوزه های کاری مالیاتی عبارتند از:

  1. شناسایی و ثبت نام
  2. حسابرسی
  3. دریافت و پردازش اظهارنامه
  4. ابلاغ اوراق مالیاتی
  5. اعتراضات و شکایات
  6. مطالبه و وصول

 

بخش اول: شناسایی و ثبت نام

 

ماده 18: اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، محل فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، نوع، شروع فعالیت و کلیه فعالیت های اقتصادی و سایر منابع مالیاتی آنها در حوزه کاری شناسایی و ثبت نام انجام می گیرد.

 

ماده 19: ثبت اطلاعات و مشخصات مودیان در نظام مالیاتی کشور با هدف انجام فرآیندهای مالیاتی در  "حوزه کاری شناسایی و ثبت نام" انجام میگیرد.

 

ماده 20 : حوزه کاری شناسایی و ثبت نام مودیان موظف است.

 

الف- با استفاده از اطلاعات پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی، انجام واحدیابی و سایر منابع اطلاعاتی، نسبت به شناسایی، ثبت نام و یا اصلاح و تکمیل اطلاعات، ثبت نام مودیان، اقدام نمایند.

 

ب- فرآیندهای مرتبط با تعلیق، فعال سازی مجدد، تعطیلی کسب و کار ناشی از انحلال یا فوت و یا سایر عوامل، انتقال پرونده های مالیاتی مودیان بین ادارت امور مالیاتی و تعریف و برقراری الزامات ارائه اظهارنامه در منابع مختلف را به انجام رساند.

 

ج- بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان کلیه مودیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت نموده و شماره اقتصادی تخصیص داده شده به هر دو مودی را به طریق مقتصی به وی ابلاغ نماید.

 

 توجه فرمایید در بخش اول  شما باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

 

واحد یابی- شناسایی- ثبت نام- اصلاح و تکمیل- تعلیق- فعال سازی- تعطیلی- انحلال- انتقال.

 

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین حقوق مالیاتی کلیک کنید.