آموزش برنامه نویسی متلب-Matlab

  • 2021-09-01 23:10:45
  • پژواک دانش
آموزش برنامه نویسی متلب-Matlab

متغیرهای ویژه در متلب-Matlab:

 

متغیرهای زیر در محیط متلب به صورت پیش فرض وجود دارد، که عبارتند از:

ans                               NaN                                 nargin

pi                                   i                                  nargout

                                               eps                                   j

                                                                                   inf 

 

علائم نقطه گذاری و جملات توضیحی درمتلب- Matlab:

 

برای درج یک متن توضیحی در برنامه های متلب(Matlab) باید از کاراکتر  % استفاده شود.

a=5 ; %, "a" is a variable <<

 

برای نوشتن ادامه یک جمله در سطر باید از ... (سه نقطه) استفاده کرد، به مثال زیر توجه کنید:

...+b=a+a^2<<

;3*a^3

 

اعدا مختلط در محیط متلب-Matlab:

 

برای تعریف اعداد مختلط از متغیر های ویژه i , j می توان استفاده کرد:

;c=1-2 i  ;                                                 <<k=(-1)^(1/2)<<  

;c=1-2 j  ;                                                       <<c=1-2*k)<<  

                                                                           ; c=1-2 *j<<

 

توابع کار با اعداد مختلط عبارتند از:

abs               angle               real                 imag

 

بعضی از توابع ریاضی در متلب عبارتند از:

  abs                          cinj                                log10

  acos                         exp                                  real

asin                          fix                                   imag

(acosh                      round                         rem(x,y

asinh                       gcd (x,y)                           sign

atan                        Icm(x,y)                             sqrt

                                        atanh                          log

 

راهنمای متلب-Matlab :

متلب دارای دستورات راهنمای متفائتی است که هم از طریق منوی start و هم از طریق اعلان متلب قابل دسترسند:

demo

help

lookfor

 

فایلهای متنی script یا فایلهای m:

 

به منظور اجرای چند دستور به طور همزمان و بدون نیاز به تایپ مجدد، از فایلهای متنی استفاده می شود. این فایلها باید دارای پسوند m باشند.

 

مراحل ایجاد فایلهای متنی عبارتند از:

 

الف:باز کردن فایل جدید در ویرایشگر متلب-Matlab:

 file<New>m-fihe

 

ب:تایپ کردن دستورات متلب در فایل مذکور

 

ج:ذخیره کردن فایل با نامی مشخص:

...File>Save As

 

روش اجرای یک فایل متنی به صورت زیر است:

 

برای اجرای یک فایل متنی در محیط متلب کافی است نام آن را در جلوی اعلان متلب-Matlab تایپ کرده کلید Enter را بزنیم.

 

مثالی برای نمونه مطالب گفته شده:

برنامه Sample1.m

 SAMPLE1:A Simplem-file%

;n=10 ; a=2 ;  b=4

c=n*a^3/b+3*n*a^2/b^2+6*8*a/b^3

-----------------------------------------

sample1<<

c=29/3750

 

جهت ثبت نام وبینار برنامه نویسی Matlab اینجا کلیک کنید.